Hukuk Fakültesi

2. Dört Yıllık Öğretim Programı

4 Yıllık Öğretim Programı

4 YILLIK DERS PROGRAMI (2016 YILI ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN TIKLAYINIZ)

4 Yıllık Ders Programı

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ YIL DERS İÇERİKLERİ
 
I. Yarıyıl   II. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U AKTS   Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler 2 0      2 ECON 116 Hukukçular için İktisat (Economics for Lawyers) 2 0 4
HISTR 211 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 HISTR 212 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
LAW 103 Hukuka Giriş (Introduction to Law) 2 0 4 HUK 102 Roma Hukuku: Özel Hükümler 2 1 4
HUK 105 Anayasa Hukuku I 2 2 4 HUK 106 Anayasa Hukuku II 2 2 4
HUK 107 Medeni Hukuk I: Giriş/Temel Kavramlar/Kişiler Hukuku 2 2 4 HUK 108 Medeni Hukuk II: Aile Hukuku 2 2 4
TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 0      2 TURK 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 0 2
ENG 101 Akademik Amaçlı İngilizce I (English for Academic Purposes I) 0 3
 
4 ENG 102 Akademik Amaçlı İngilizce II (English for Academic Purposes II) 0 3
 
4
            LAW 104 Kamu Hukuku (Public Law) 2 0 4
  Elective 2 0 4            
  Seçmeli Ders (Alan Dışı) 2 0 2     Seçmeli Ders 2 0 2
  Seçmeli Ders 2 0 2            
Toplam Kredi   30   Toplam Kredi   30
Ders sayısı: 7 zorunlu 3 seçmeli   Ders sayısı: 8 zorunlu 1 seçmeli
 
                
İKİNCİ YIL

İKİNCİ YIL DERS İÇERİKLERİ
                                                                           
III. Yarıyıl   IV. Yarıyıl 
Kodu Dersin Adı T U AKTS  
 
 
 
Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 201 Ceza Hukuku: Genel Hükümler I 2 2 4 HUK 202 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 4
HUK 203 İdare Hukuku I 2 2 4 HUK 204 İdare Hukuku II 2 2 4
HUK 205 Borçlar Hukuku: Genel Hükümler I 2 2 4 HUK 206 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 2 4
LAW 201 Devletler Genel Hukuku I (Public International Law I) 2 0 4 LAW 202 Devletler Genel Hukuku II (Public International Law II) 2 0 4
LAW 203 Hukuk Felsefesi (Philosophy of Law) 2 0 4 LAW 204 Hukuk Sosyolojisi (Sociology of Law) 2 0 4
HUK 209
 
Türk Hukuk Tarihi 2 0 2   Seçmeli Ders 2 0 2
 
 
Elective 2 0 4     Elective 2 0 4
 
  Seçmeli Ders (Alan dışı) 2 0 2     Elective 2 0 4
 
 
  Seçmeli Ders 2 0 2            
Toplam Kredi   30   Toplam Kredi   30
Ders sayısı: 6 zorunlu 3 seçmeli   Ders sayısı: 5 zorunlu 3 seçmeli
 
                                                                                               
 
ÜÇÜNCÜ YIL

ÜÇÜNCÜ YIL DERS İÇERİKLERİ
                                                                                                                                                                        
V. Yarıyıl   VI. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U AKTS   Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 301 Ceza Hukuku: Özel Hükümler I 2 1 3 HUK 302 Ceza Hukuku: Özel Hükümler II 2 1  3
HUK 303 Borçlar Hukuku: Özel Hükümler I 2 1 3 HUK 304 Borçlar Hukuku: Özel Hükümler II 2 1 3
HUK 305 Ticaret Hukuku I: Genel Hükümler/Ticari İşletme /Kıymetli Evrak 2 2 4 HUK 306  Ticaret Hukuku II: Ortaklıklar Hukuku 2 2 4
HUK 315
 
Eşya Hukuku I 2 1 3 HUK 316 Eşya Hukuku II 2 1 3
HUK 309 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku I 3 0 3 HUK 310 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku II 3 0 3
HUK 311 Medeni Usul Hukuku I 2 2 4 HUK 312 Medeni Usul Hukuku II 2 2 4
HUK 317 İdari Yargılama Hukuku 2 0 2   LAW 302 İnsan Hakları Hukuku (Human Rights Law) 2 0 4
  Seçmeli Ders 2 0 2            
  Elective 2 0 4     Seçmeli Ders 2 0 2
  Seçmeli Ders 2 0 2     Elective 2 0 4
Toplam Kredi   30   Toplam Kredi   30
Ders sayısı: 7 zorunlu 3 seçmeli   Ders sayısı: 7 zorunlu 2 seçmeli
 
              
 
DÖRDÜNCÜ YIL

DÖRDÜNCÜ YIL DERS İÇERİKLERİ
                                                            
VII. Yarıyıl   VIII. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T U AKTS   Kodu Dersin Adı T U AKTS
HUK 401 Ceza Muhakemesi Hukuku I 2 2 4 HUK 402 Ceza Muhakemesi Hukuku II 2 2 4
HUK 403 Miras Hukuku 2 2 4 HUK
404
Deniz Ticaret Hukuku 2 1 4
HUK 405 Milletlerarası Özel Hukuk I 2 2  4 HUK 406 Milletlerarası Özel Hukuk II 2 2 4
HUK 407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 2 2 4 HUK 408 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 2 2 4
HUK 409 İcra ve İflas Hukuku I 2 2 4 HUK 410 İcra ve İflas Hukuku II 2 2 4
HUK
411
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 2 0 2 HUK 412 Adli Tıp 2 0 2
HUK 413 Sigorta Hukuku 2 0 2     Seçmeli Ders 2 0 2
  Seçmeli Ders 2 0 2     Seçmeli Ders 2 0 2
  Elective 2 0 4     Elective 2 0 4
Toplam Kredi   30   Toplam Kredi   30
Ders sayısı: 7 zorunlu 2 seçmeli   Ders sayısı: 6 zorunlu 3 seçmeli
 
 
Kısaltmalar:  T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; AKTS = Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi.
TOPLAM: 240 AKTS
 
Zorunlu Dersler                                        53 ders      184 AKTS      
Seçmeli Dersler (Alan)                             18 ders         52 AKTS
Seçmeli Dersler (Alan Dışı)                      2 ders          4 AKTS
 
 
Not 1: HUK Kodlu dersler Türkçe, LAW kodlu dersler İngilizce dilinde verilmektedir.
Not 2: Hukuk Fakültesi’nin %30 İngilizce eğitim vermesi nedeniyle, zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisinin en az % 30’unun İngilizce derslerden oluşması mezuniyet koşulları içinde yer almaktadır.
 
 
SEÇMELİ DERSLER
 
DIR 121 İtalyan Hukukuna Giriş                                                       (2+0) 4 AKTS
DROIT 121 Fransız Hukukuna Giriş                                                 (2+0) 4 AKTS
HUK 121 Hukuk ve Sinema                                                               (2+0) 2 AKTS
HUK 122 Hukuk Mesleğinde Güzel Konuşma Sanatı I                     (2+0) 2 AKTS
HUK 123 Hukuk, Edebiyat ve Sanat                                                  (2+0) 2 AKTS
HUK 124 Hukuk Mesleğinde Güzel Konuşma Sanatı II                   (2+0) 2 AKTS
HUK 125 Siyaset Bilimi                                                                     (2+0) 2 AKTS
HUK 126 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru                         (2+0) 2 AKTS
HUK 127 Osmanlı Anayasal Gelişmeleri                                           (2+0) 2 AKTS
HUK 128 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk                                           (2+0) 2 AKTS
HUK 129 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Denetim Sistemi     (2+0) 2 AKTS
HUK 130 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Hak ve Özgürlük Rejimi (2+0) 2 AKTS
HUK 131 Genel Hukuk Tarihi                                                            (2+0) 2 AKTS
HUK 132 Sosyal Devlet ve Sosyal Haklar                                         (2+0) 2 AKTS
HUK 133 Hukuk Mesleği ve Etik                                                      (2+0) 2 AKTS
HUK 134 Tüm Boyutlarıyla Şiddet                                                   (2+0) 2 AKTS
HUK 135 Siyasal Düşünceler Tarihi                                                  (2+0) 2 AKTS
HUK 136 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler                                       (2+0) 2 AKTS
HUK 221 Çocuk Hukuku                                                                   (2+0) 2 AKTS
HUK 222 Biyoetik ve Hukuk                                                             (2+0) 2 AKTS
HUK 223 Kriminalistik                                                                      (2+0) 2 AKTS
HUK 224 Kriminoloji                                                                        (2+0) 2 AKTS
HUK 225 Basın Hukuku                                                                    (2+0) 2 AKTS
HUK 226 Sosyal Koruma Hukuku                                                     (2+0) 2 AKTS
HUK 227 İnsancıl Hukuk                                                                   (2+0) 2 AKTS
HUK 228 Avrupa İdare Hukuku                                                        (2+0) 2 AKTS
HUK 229 Uluslararası İdare Hukuku                                                 (2+0) 2 AKTS
HUK 230 Kamu İhale Hukuku                                                           (2+0) 2 AKTS
HUK 231 İmar Hukuku                                                                      (2+0) 2 AKTS
HUK 232 Çevre Hukuku                                                                    (2+0) 2 AKTS
HUK 233 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar                               (2+0) 2 AKTS
HUK 234 Staj                                                                                     (2+0) 2 AKTS
HUK 235 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Çerçevesinde Siyasal Parti Özgürlüğü (2+0) 2 AKTS
HUK 236 Hukuk ve Nörobilim                                                          (2+0) 2 AKTS
HUK 237 Mali Egemenlik                                                                  (2+0) 2 AKTS
HUK 238 Kadının İnsan Hakları                                                        (2+0) 2 AKTS
HUK 239 Sertifika Programlarına Katılım                                        (2+0) 2 AKTS
HUK 240 Beden Dili ve Etkili İletişim                                               (2+0) 2 AKTS
HUK 321 Rekabet Hukuku                                                                (2+0) 2 AKTS
HUK 322 Uluslararası Vergi Hukuku                                                  (2+0) 2 AKTS
HUK 323 Uluslararası Ceza Mahkemeleri                                         (2+0) 2 AKTS
HUK 324 İsimsiz Sözleşmeler                                                           (2+0) 2 AKTS
HUK 325 Teminat Hukuku                                                                (2+0) 2 AKTS
HUK 326 Tüketici Hukuku                                                                (2+0) 2 AKTS
HUK 327 Taşıma Hukuku                                                                (2+0) 2 AKTS
HUK 328 Dernekler Hukuku                                                           (2+0) 2 AKTS
HUK 329 Uluslararası Satım Hukuku                                              (2+0) 2 AKTS
HUK 330 İfade Özgürlüğü                                                                 (2+0) 2 AKTS
HUK 331 İdari Başvuru ve Hak Arama Yolları                                 (2+0) 2 AKTS
HUK 332 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri                        (2+0) 2 AKTS
HUK 333 Mülteci Hukuku                                                                 (2+0) 2 AKTS
HUK 334 Yabancı Yatırım Hukuku                                                   (2+0) 2 AKTS
HUK 335 İnternet ve Hukuk                                                              (2+0) 2 AKTS
HUK 336 Uygulamada Şirketler Hukuku                                          (2+0) 2 AKTS
HUK 337 Hayvan Hukuku                                                                 (2+0) 2 AKTS
HUK 338 Vergi İcra Hukuku                                                             (2+0) 2 AKTS
HUK 421 Farazi Mahkeme                                                                (2+0) 2 AKTS
HUK 422 Hukuk Kliniği                                                                    (2+0) 2 AKTS
HUK 423 Deniz İş Hukuku                                                                (2+0) 2 AKTS
HUK 424 Sivil Havacılık Hukuku                                                     (2+0) 2 AKTS
HUK 425 Noterlik ve Avukatlık Hukuku                                          (2+0) 2 AKTS
HUK 426 Ceza İnfaz Hukuku                                                            (2+0) 2 AKTS
HUK 427 Sermaye Piyasası Hukuku                                                 (2+0) 2 AKTS
HUK 428 Spor Hukuku                                                                      (2+0) 2 AKTS
HUK 429 Sağlık Hukuku                                                                   (2+0) 2 AKTS
HUK 430 Enerji Hukuku                                                                    (2+0) 2 AKTS
HUK 431 Uluslararası Tahkim                                                           (2+0) 2 AKTS
HUK 432 Bilişim Hukuku                                                                  (2+0) 2 AKTS
HUK 433 Banka Hukuku                                                                   (2+0) 2 AKTS
HUK 435 Yargı Örgütü ve Adalet Yönetimi                                     (2+0) 2 AKTS
HUK 436 Toplu Mülkiyet Hukuku                                                    (2+0) 2 AKTS
HUK 437 Adli Yazışma                                                                      (2+0) 4 AKTS
HUK 438 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku                                        (2+0) 4 AKTS
HUK 442 Çocuk Ceza Hukuku                                                          (2+0) 2 AKTS
JUR 121 Alman Hukukuna Giriş                                                       (2+0) 4 AKTS
JUR 122 Avusturya Hukukuna Giriş                                                  (2+0) 4 AKTS
JUR 123 İsviçre Hukukuna Giriş                                                       (2+0) 4 AKTS
JUR 124 Hukuk Almancası                                                                (2+0) 4 AKTS
LAW 121 Hukuk Metodolojisi                                                           (2+0) 4 AKTS
LAW 122 Hukuk İngilizcesi                                                              (2+0) 4 AKTS
LAW 123 İngiliz Hukukuna Giriş                                                      (2+0) 4 AKTS
LAW 124 Amerikan Hukukuna Giriş                                                 (2+0) 4 AKTS
LAW 125 AB Hukukuna Giriş                                                           (2+0) 4 AKTS
LAW 126 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku                                     (2+0) 4 AKTS
LAW 127 Hukuk Kaynakları ve Araştırma Eğitimi                           (2+0) 4 AKTS
LAW 128 Avrupa’da Hukuk ve Din                                                  (2+0) 4 AKTS
LAW 129 Basic Concepts of Law                                                      (2+0) 4 AKTS
LAW 131 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler                                      (2+0) 4 AKTS
LAW 132 Siyasal Düşüncenin Tarihi                                                 (2+0) 4 AKTS
LAW 133 Demokrasi Teorileri                                                           (2+0) 4 AKTS
LAW 134 20. Yüzyıl’da Dünya Politikası                                          (2+0) 4 AKTS
LAW 135 Siyaset Bilimine Giriş                                                       (2+0) 4 AKTS
LAW 136 Advanced Legal English                                                   (2+0) 4 AKTS
LAW 138 Strategic Communications Management in Law              (2+0) 4 AKTS
LAW 221 Karşılaştırmalı İdare Hukuku                                             (2+0) 4 AKTS
LAW 222 Karşılaştırmalı Ceza Hukuku                                            (2+0) 4 AKTS
LAW 223 Avrupa Birliği Hukuku                                                    (2+0) 4 AKTS
LAW 224 Uluslararası Örgütler Hukuku                                           (2+0) 4 AKTS
LAW 226 Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku                                        (2+0) 4 AKTS
LAW 227 İdare Hukuku                                                                     (2+0) 4 AKTS
LAW 228 Transitional Justice                                                            (2+0) 4 AKTS
LAW 231 Preparation to Moot Courts and International Projects I      (2+0) 4 AKTS
LAW 232 Preparation to Moot Courts and International Projects II     (2+0) 4 AKTS
LAW 234 Structure and Law of European Union                              (2+0) 4 AKTS
LAW 239 Participation in Certificate Programs                                (2+0) 4 AKTS
LAW 321 AB Tüketici Hukuku                                                         (2+0) 4 AKTS
LAW 322 Uluslararası Çevre Hukuku                                               (2+0) 4 AKTS
LAW 323 İslam Hukuku ve Modern Dünya                                      (2+0) 4 AKTS
LAW 324 İdari İşlemlerin yargısal Denetimi                                    (2+0) 4 AKTS
LAW 325 Avrupa İdare Hukuku                                                        (2+0) 4 AKTS
LAW 326 İdari İşlemlerin Karşılaştırmalı Yargısal Denetimi           (2+0) 4 AKTS
LAW 327 Principles of International Commercial and Sales Law    (2+0) 4 AKTS
LAW 328 Case Studies in Law                                                          (2+0) 4 AKTS
LAW 421 International Arbitration                                                    (2+0) 4 AKTS
LAW 422 Mediation Implementation in Turkey and Comparison with International Models                                                                                             (2+0) 4 AKTS
LAW 423 Comparative ADR Practices in Europe, the U.S. and Turkey (2+0) 4 AKTS
LAW 424 Civil Aviation Law                                                            (2+0) 4 AKTS
 
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x