Hukuk Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ


Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR CV

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR, Yargıç, Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Yargıtay Üyesi olarak uzun yıllar görev yaptı. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesinde, Türkiye Adalet Akademisinde ve Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak dersler verdi. Federal Almanya’daki Max-Planck Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve İnceleme Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Ceza Davalarının Etkinliği” konulu bilimsel araştırmanın Türkiye ve Almanya Max-Planck Enstitüsündeki çalışmalarına katıldı. Almış olduğu burslarla  Trier Üniversitesinde, Frankfurt Goethe Institut ve Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in FREIBURG - ALMANYA’da bilimsel araştırma ve inceleme yapmıştır. Birçok bilimsel komisyonda üye olarak çalıştı. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu tasarılarının hazırlanmasında ve TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde komisyon üyesi olarak görev yaptı. Alanında çok sayıda makale ve bildiri yayımladı. Kitapları: “Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları”, “Tehdit Suçu”, “Türk Ceza Hukukunda Cezalar”, “Ceza  Yargılamasında  Temyiz  Yolu”, “Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf”, “Yaptırımı (cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştıramama Kuralı”. Adalet Bakanlığında 1993 - 1996 yılları arasında Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak idari görevde bulundu. Yargıtay üyesi olarak görev yaparken, kendi isteği ile 2014 yılında emekli olarak, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör olarak göreve başlamıştır. 2014 yılından bu yana MEF Üniversitesi Senato Üyesidir ve Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
 
Araştırma Alanları: Ceza ve Ceza Yargılama Hukukudur. Ceza hukukunda yaptırımlar. Ceza özel hukukunda ; konut dokunulmazlığını ihlal, depremin etkisiyle yapıların çökmesi, tehdit ve alkolün etkisiyle trafik güvenliğini ihlal suçları. Ceza yargılama hukukunda; hukuka aykırı kanıtlar, yargı bağımsızlığı, hükmün konusu ile istinaf ve temyiz yasa yolları

E-posta: cinarr@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 09
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1990
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1976


Prof. Dr. Ozan ERÖZDEN (Kamu Hukuku Bölüm Başkanı) CV

Ozan Erözden 1989 – 1999 yılları arasında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak görev yaptı. 1999 – 2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan’da çalıştı.  2002-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi (Yrd. Doç. ve Doç.) olarak görev yaptı. Alexandar von Humboldt Stiftung bursu ile Mart 2006 – Eylül 2007 tarihleri arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmacı olarak bulunan Erözden, Eylül 2015’den bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesidir. İki uluslararası projede (UNDP destekli Blue Bird ve AB Komisyonu destekli JURISTRAS) ve bir ulusal TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalışan Erözden’in devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınları vardır.

E-posta: erozdeno@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 32
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1996
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1990
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1988


Prof. Dr. Havva KARAGÖZ (Dekan) CV

Prof. Dr. Havva Karagöz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 1987-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevliliği yaptı. 1993 yılında La Sapienza Üniversitesi’nin ‘Perfezionamente’ kursunu bitiren öğrencilere verilen ödülü Roma Belediyesinden (Comunedi Roma) almaya layık görülen Havva Karagöz; 1997-1998 yıllarında İtalyan Hükümeti Araştırma Bursu almaya hak kazanarak aynı üniversitenin Roma Hukuku Enstitüsünde, Prof. Luigi Capogrossi’nin denetiminde, Roma Hukukunda intifa hakkı, nişanlanma ve temsil konularında araştırma yaptı. İstanbul Üniversitesinde 1997-2004 yılları arasında yardımcı doçent, 2004-2010 yılları arası ise doçent olarak bulundu. Bu süre zarfında hem İstanbul Üniversitesinde hem Galatasaray Üniversitesinde ders verdi. Aynı zamanda “Traditio (Teslim)’nun Tarihsel Gelişimi ve Constitutum Possessorium (Zilyetlik Anlaşması)”, “İntifa Hakkının Roma Hukukundaki Gelişimi ve Türk Hukukuna Etkisi” ve “Hukuk Kuralı (Ragula Iuris) Kavramı” isimli üç kitap çıkardı. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayımlayarak, medeni hukuk, Roma borçlar hukuku, Roma hukuk tarihi,  adalet ve hakkaniyet kavramları, Stoisyen düşüncenin etkileri ve doğal hukuk üzerine çalışmalar yürüttü. 2010 yılında profesör olarak Özyeğin Üniversitesi’ne geçtikten sonra senato üyeliği, fakülte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulları üyeliği ve Dekan yardımcılığı gibi pek çok idari görevde yer alırken; Galatasaray Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ders verdi. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda 2014-2017 yılları arasında Société International Fernand De Visscher pour l’Histoires des Droits de l’Antiquité (SIHDA) Yönetici Kurul üyeliği yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.
 
E-posta: karagozh@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 04
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1996
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1990
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1986

Prof. Dr. Ayfer UYANIK (Özel Hukuk Bölüm Başkanı) CV

Ayfer Uyanık, ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğretimini Almanya’da tamamlamıştır. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Universität zu Köln)’nde başladığı hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden tamamlamıştır. “Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Sözleşmesi” konulu yüksek lisans, “Factoring ve Milletlerarası Factoring Sözleşmeleri” konulu doktora tez çalışmalarını Köln Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk ve Yabancılar Hukuku Enstitüsü (Institut für internationales und ausländisches Privatrecht)’de yürüten Uyanık, 1994 yılında yüksek lisansını, 2000 yılında da doktora programını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tamamlayarak hukuk doktoru unvanını almıştır. Uyanık, 2007 yılında doçent, 2016 yılında da profesör unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.
 
Uyanık, 2010-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, 2008-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doçent, 2000-2006 yılları arasında Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 1992-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır.
 
Uyanık, lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında Milletlerarası Özel Hukuk (Kanunlar İhtilafı Hukuku; Vatandaşlık Hukuku; Yabancılar Hukuku; Milletlerarası Usul Hukuku), Aile Hukuku, Çocuk Hukuku, Mülteci Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Yabancı Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Milletlerarası Factoring Sözleşmesi, Sağlık Turizmi Hukuku, Milletlerarası Tıp Hukuku, İnsan Hakları ve Tıp derslerini vermiştir. Uyanık, “Factoring ve Özellikle Milletlerarası Özel Hukukta Factoring Sözleşmesi”, “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Boşanma”, “Sağlık Turizmi Hukuku” eserlerinin sahibi olup, “Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları” isimli Prof. Dr. Gülören Tekinalp kitabının 10. Basısından itibaren ortak yazarıdır.
 
Uyanık, Aile Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Mevzuat ve Akreditasyon Komisyonu ve TÜSEB Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Sağlık Turizmi Akreditasyon Standartları Çalışma Grubu Üyesidir.
 
E-posta: uyanika@mef.edu.tr
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 2000.
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1994.
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1991.


Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK CV

Doç. Dr. Güçlü Akyürek, Galatasaray Lisesi’nden ve 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin son yılında bir dönem Paris Panthéon-Sorbonne Üniversitesinde Erasmus Programı çerçevesinde bulunmuş ve lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede Ceza Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Akyürek daha sonra Galatasaray Üniversitesinde de “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre gibi ülkelerin üniversitelerinde araştırmalar yapan Akyürek, “Yargılamanın Yenilenmesi” adlı teziyle 2016 yılında doçent olmuştur.
 
Doç. Dr. Güçlü Akyürek hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul üyeliği, Türk Ceza Hukuku Derneği yönetim kurulu üyeliği ve RACSE (Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı) üyeliğini sürdürmektedir. Akyürek, iyi derecede İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Özel Hayat, Çalışma Ceza Hukuku, Tıp Hukuku

E-posta: akyurekg@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 55

Doktora: Galatasaray Üniversitesi, Kamu Hukuku Doktora Programı, 2011
Y. Lisans: Paris Panthéon-Sorbonne Üniversitesi, Ceza Hukuku, 2005
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2004


Yrd. Doç. Dr. Hafize Sevinç ENSARİ CV

Yrd.Doç.Dr. H. Sevinç Ensari, 1995 – 2009 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1996-1998 yılları arasında yüksek lisans çalışmaları için Bristol Üniversitesi, İngiltere’de bulundu. 2005 - 2008 yılları arasında Erasmus Koordinatör Yardımcılığı yaptı. Doktora çalışmaları için İngiltere’de karşılaştırmalı idari yargılama hukuku üzerine araştırmalar yürüttü. 2009 - 2012 yılları arasında Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 – 2014 tarihleri arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalıştı. 2012-2013 yılları arasında Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı yaptı.  Mart 2014 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Araştırma Alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Avrupa İdare Hukuku, Karşılaştırmalı İdare Hukuku

E-posta: ensaris@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 21
 
Doktora: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2008
Y. Lisans: Bristol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bristol, İngiltere, 2000
Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 1994


Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR

Bilge Erson-Asar lise öğrenimini Çankaya Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni burslu olarak kazanmış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bütünleşik Doktora Programı’na kabul edilmiştir. Tez araştırmalarını tamamlamak üzere 2008 – 2009 yıllarında DAAD bursiyeri olarak Trier Üniversitesi ve Heidelberg Max Planck Kamu Hukuku ve  Milletlerarası Hukuk Enstitüsü’nde bulunmuştur. "Devlet Görevlilerinin Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Yabancı Ceza Yargılamasından Bağışıklığı" konulu tezini başarıyla savunarak doktor unvanını almıştır.

2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış olan Erson-Asar; 2014 yılında aynı üniversitede yardımcı doçent olarak  atanmıştır. Eylül 2017 itibariyle MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna dahil olmuştur. Almanca ve İngilizce bilmektedir. 

Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları, Uluslararası Havacılık Hukuku

E-posta: ersonb@mef.edu.tr

Doktora: İstanbul Kültür Üniversitesi, Kamu Hukuku Doktora Programı, 2013
Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2005

Yrd. Doç. Dr. Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ

Yrd. Doç. Dr. Zeliha Hacımuratlar Sevinç, 1997 yılında Gazimağusa Türk Maarif Kolejinden ve 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede İdare Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Doktora eğitimi sırasında, altı ay boyunca Bologna Üniversitesin’de  doktora tez araştırmalarını sürdürmüş ve 2011 yılında “İdari Usule Katılım” başlıklı doktora teziyle doktora programından mezun olmuştur. Hacımuratlar Sevinç, 2002-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak, 2013-2017 yılları arasında ise Özyeğin Üniversitesinde yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Hacımuratlar Sevinç, iyi derecede İtalyanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:  İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, İmar Hukuku
E-posta: hacimuratlarz@mef.edu.tr

Doktora: Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku Doktora Programı, 2011
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2004
Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2001


Yrd. Doç. Dr. Pelin IŞINTAN

Pelin Işıntan, Sainte Pulchérie ve Notre Dame de Sion Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Daha sonra aynı fakültede Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Pelin Işıntan, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk alanında lisansüstü çalışmalarına başlamış ve 2001 yılında “Türk Hukukunda Manevi Tazminat Kavramı” adlı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Yine aynı kurumda doktora çalışmalarını yürütürken 2004 yılında İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nün van Calker bursuyla 3 ay, sonrasında da İsviçre Konfederasyon bursuyla 2006-2007 eğitim yılında 9 ay İsviçre’de araştırmalarda bulunmuş ve 2009 yılında “Sözleşme Müzakereleri” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Dr. Işıntan, 2013 – 2018 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev almış ve Şubat 2018’de Mef Üniversitesi kadrosuna dahil olmuştur.
 
Email: isintanp@mef.edu.tr
 
Doktora: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı, 2009.
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2001.
Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1998.


Yrd. Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI CV

Kadir Berk Kapancı, 2002 yılında Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2009 yılında “Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri” başlıklı yüksek lisans teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programından, 2013 yılında ise “Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler” başlıklı doktora teziyle Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programından mezun oldu. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan ve 2014-2015 yılları arasında da zorunlu askerlik hizmetini İstanbul’da yedek subay olarak tamamlayan Kapancı, 2015 yılından bu yana MEF Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

E-posta: kapancib@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 37 53
 
Doktora: Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk, 2013
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, 2009
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk, 2006Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU (Dekan Yardımcısı) CV

Emine Karacaoğlu, 1986 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Adana Barosundaki stajın ardından, 1987 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans derecelerini, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile 1992 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinden (LLM) ve doktora derecesini , 2003 yılından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almıştır, 2004-2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve 2012-2014 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışmıştır. Halen MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim dalında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile Hukuk ve Sinema derslerini vermektedir. Yayınlanmış Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları isimli bir kitabı, çeşitli makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır.

E-posta: karacaoglue@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 24
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2003
Y. Lisans: Nottingham Üniversitesi, LL.M., 1992 
Y. Lisans: Dicle Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1991
Lisans: Dicle Üniversitesi, Hukuk, 1987Yrd. Doç. Dr. Ekrem KURT CV

Yrd. Doç. Dr. Ekrem KURT, 1989 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasından sonra avukatlık stajını tamamlamış ve aynı Fakülte’nin Medeni Hukuk Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Üniversitesinden “Vasiyeti Tenfiz Memurunun Hukuki Niteliği” konusundaki teziyle yüksek lisans derecesini, Marmara Üniversitesinden de “Tapu Sicilinin Düzeltilmesi” konulu tezle doktora derecesini almıştır. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atanmış ve 2012 yılına kadar bu Fakültede Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Tüketici Hakları, Çevre Hukuku, İmar Hukuku ve Trafik Hukuku derslerini vermiştir. 2012-2014 yılları arasında U.A. Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmış ve Medeni Hukuk derslerine girmiştir. Mart 2014 tarihi itibariyle, yeni kurulmuş bulunan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesine atanan Ekrem KURT, bu Fakültede Medeni Hukuk derslerine girmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de Medeni Hukuk dersleri vermektedir. Ekrem KURT’un Tapu Sicilinin Düzeltilmesi ve Tüketim Ödüncü Sözleşmesi konulu kitapları ile Medeni Hukukun tüm alanlarında yani, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku alanlarında yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. Ekrem KURT iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları: Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, İmar Hukuku

E-posta: ekrem.kurt@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 12
 
Doktora: Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk, 2003
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1994
Lisans: Dicle Üniversitesi, Hukuk, 1999


Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK

18 Şubat 1978 yılında İstanbul’da doğan Çiğdem YAZICI TIKTIK, F.M.V Ayazağa Işık Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında avukatlık stajını yaptı ve yine 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2003 yılında “Ticari Dava” isimli Yüksek Lisans tezini başarı ile savunarak yüksek lisans programını tamamladı. 2003 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora programına başladı. Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Trier Üniversitesi ve daha sonra Justus Liebig Üniversitesi-Giessen olmak üzere Almanya’da doktora tezi araştırmalarını tamamladı.  Arabuluculukta Gizliliğin Korunması isimli doktora tezini başarı ile savunarak doktor ünvanını aldı.
 
Yazıcı Tıktık, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamadan önce 2003-2011 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak ve 2011-2016 yılları arasında da Yardımcı Doçent olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl Hukuku ve İcra ve İflâs Hukuku Anabilim Dalında görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları: Medenî Usûl Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk.
 
E posta: yazicic@mef.edu.tr
Telefon: 
  
Doktora: İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
Lisans: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2000

Yrd. Doç. Dr. Fatma Beril ÖZCANLI

Yard. Doç. Dr. Fatma Beril Özcanlı, 2003 yılında İstanbul (Erkek) Lisesi’nden ve 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen ardından aynı üniversitede Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansa başlamış, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırımcıları Korumaya Yönelik Dava Açma Yetkisi” başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Özcanlı daha sonra yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde devam ettiği doktora programı kapsamında Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin üniversitelerinde araştırmalar yapmış ve 2017 yılında “Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması” başlıklı teziyle doktor unvanını almıştır. Yard. Doç. Dr. Fatma Beril Özcanlı Leiden Üniversitesi European and International Business Law Advanced LLM Programında GBI bursu kapsamında akademik çalışmalarına devam etmektedir.
 
Dr. Özcanlı hâlihazırda İstanbul Erkek Liseliler Derneği, Alman Hukukçular Derneği ve İstanbul Barosu üyeliğini sürdürmektedir.
 
Özcanlı, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:  Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku
E-posta:
Telefon: 
Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı, 2017
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2010
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2007


Ar. Gör. Ece ALPAY CV

Ece Alpay 2010 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı sene İstanbul Üniversitesinde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına başlamış ve avukatlık stajını tamamlamıştır. Ocak 2017’den beri MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Tez çalışmalarına devam etmektedir.  
 
Araştırma Alanları: Medeni Usul Hukuku, İcra İflas Hukuku
 
E-posta: alpaye@mef.edu.tr
 
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk (devam)
Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

Ar. Gör. Çakıl Su CİVELEK CV

Çakıl Su Civelek 2009 yılında Galatasaray Lisesinden, 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalıştı. 2015 yılında MEF Üniversitesinde  araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.
 
Araştırma Alanları: İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası İnsancıl Hukuk, Uluslararası Ceza Hukuku

E-posta: civelekc@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3614
 
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, (devam)
Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013

Ar. Gör. Sercan ÇAVUŞOĞLU

Sercan Çavuşoğlu 2016 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin son yılında bir dönemi Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Fransa’da Montpellier Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından avukatlık stajına başlamış, bir yıl stajyer avukat olarak çalıştıktan sonra Eylül 2017’de avukatlık stajını tamamlamıştır. Sercan Çavuşoğlu, Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir. Ekim 2017’den itibaren MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çavuşoğlu, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Araştırma Alanları: Millletlerarası Özel Hukuk

E-posta:
Telefon:


Y. Lisans: Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk, (devam)
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2016

Ar. Gör. Başak ERDOĞAN CV

Başak Erdoğan 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2009 – 2011 yılları arasında İstanbul merkezli bir hukuk bürosunda çalışan Başak Erdoğan, ağırlıklı olarak Fikri Mülkiyet Hukuku ve İlaç Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık yapmıştır. 2011 yılında Avrupa Birliği tarafından verilen Jean Monnet bursu ile İngiltere’de yüksek lisans eğitimine başlayıp, 2012 yılında London School of Economics and Political Science’da (LSE) yüksek lisansını tamamlamıştır. Türkiye’ye döndükten sonra kısa bir süre yine avukat olarak çalışmıştır. 2013 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Başak Erdoğan, Mart 2014 tarihinden bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
E-posta: erdoganb@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 00
 
Doktora: Galatasaray Üniversitesi, (devam)
Y. Lisans: London School of Economics and Political Science (LSE), 2012
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, 2009

Ar. Gör. Salih Haydar GÜNLER
Salih Haydar Günler, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı sene İstanbul merkezli bir hukuk bürosunda avukatlık stajına başlamıştır. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde  tezli yüksek lisansına başlamış ve avukatlık stajını tamamlamıştır. 2017 yılında MEF üniversitesinde çalışmaya başlamış olup yüksek lisansına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, (devam)
Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016


Ar. Gör. Atagün Mert KEJANLIOĞLU CV

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi olan Atagün Mert Kejanlıoğlu 2008 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 2013 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’nda “Master 2 Recherche Droit Public Fondamental” programını “Le Président de la République dans les systèmes politiques turc et français” başlıklı tezi sunarak tamamladı. Galatasaray Üniversitesi’ndeki Kamu Hukuku Yüksek Lisans programından da 2017 yılında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında Sanatsal İfade Özgürlüğü” başlıklı yüksek lisans tezini savunarak mezun oldu ve Galatasaray Üniversitesi’nde Kamu Hukuku doktorasına başladı.

Araştırma alanları: Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku

E-posta: kejanlioglum@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3614

Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (devam ediyor)
 

Ar. Gör. Ceren MERMUTLUOĞLU CV

Ceren Mermutluoğlu 2008 yılında Galatasaray Lisesinden, 2013 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını yaptıktan sonra, 2015 yılında Avrupa Birliği tarafından verilen Jean Monnet bursunu almaya hak kazanmış ve “Effectiveness of European Human Rights Standards in Policing: The Case of Turkey” konulu tezi ile University of Edinburgh’da yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında ise “Ceza Hukukunda Kadın ve Haksız Tahrik” konulu tezi ile Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Galatasaray Üniversitesinde Kamu Hukuku Doktora programında öğrenimini sürdürmektedir.

Mermutluoğlu 2015-2016 akademik yılında Kadir Has Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 2016 tarihinden bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

E-posta: mermutluogluc@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3614

Doktora: Galatasaray Üniversitesi (devam)
Y. Lisans: University of Edinburgh, 2015; Galatasaray Üniversitesi, 2017
Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013Ar. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK CV

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Nesli Şen Özçelik, 2013-2016 yılları arasında bir hukuk bürosunda çalışmış ve avukatlık stajını da burada tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisansına devam etmektedir.
 
Ocak 2016’da Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup Ocak 2017’den itibaren MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Araştırma Alanları:
Medeni hukuk
 
E-posta: ozcelikn@mef.edu.tr
 
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk (devam)
Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013
 

Ar. Gör. Seda PALANDUZ CV

Seda Palanduz, 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olmuştur. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Yale Law School’da LL.M. programını tamamlamış, 2017 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programından "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma Hakkı" konulu tezi savunarak mezun olmuştur.

Seda Palanduz 2013 Güz döneminde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2014 Bahar döneminden itibaren MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma alanları: Ticaret hukuku

E-posta: palanduzs@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3614
 
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (devam)
Y. Lisans: Yale Law School 2016; Galatasaray Üniversitesi 2017
Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013


Ar. Gör. Mustafa Ebrar PALTEKİ CV

Mustafa Ebrar Palteki 2009 yılında Galatasaray Lisesinden, 2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladı. 2015 yılında MEF Üniversitesinde  araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.
 
Araştırma Alanları: İdare Hukuku

E-posta: paltekie@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3614
 
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Kamu Hukuku, (devam)
Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013
 

Ar. Gör. Cem UYSAL CV

Cem UYSAL 2009 yılında Galatasaray Lisesinden, 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına başladı. Buradayken avukatlık stajını tamamladı. 1 Ocak 2016 yılında MEF Üniversitesinde  araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
 
Araştırma Alanları: Roma Hukuku

E-posta: uysalc@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 3614
 
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, (devam)
Lisans: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

Nergiz ELMAS (Fakülte Sekreteri) CV

Nergiz Elmas, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli kurumlarda Mali İşler, Finans ve İnsan Kaynakları departmanlarında görev yapmıştır. 2003 -2014 yılları arasında ACEV ve Hüsnü Özyeğin Vakfı’nda Mali İşler bölümünde muhasebe, finans, bütçe ve İnsan Kaynakları ile ilgili işleyişlerde görev almıştır. Ayrıca vakıflardaki Avrupa Birliği, GENDER ve Kırsal Kalkınma Projelerinde görev almış, bütçe raporlama işlemlerini yürütmüştür.

Vergide güncel mevzuatı takip eden dergilerde çeşitli makaleleri yayınlanmıştır.
"Türkiye'deki Suriyeli Kadın ve Çocuk Mültecilerin Uluslararası Hukuki Sorunları"  konulu tezi ile Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.
15.8.2014 tarihinden  bu yana MEF Üniversitesinde Mali İşler Direktörlüğünde çalışmaya başlayan Elmas, Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak görevini sürdürmektedir.


E-posta: elmasn@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 06

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT 1964 Kadirli/ADANA doğumlu olup, 1982 de Liseden ve 1986 da ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun  olmuş ve 1986 da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi ‘nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dalında Araştırma Görevlisi olmuştur.

Lisans öğrenimini müteakip İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN Danışmanlığında ; "Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği" isimli teziyle Yüksek Lisansı,"İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi" adlı Doktora Tezi ile de Doktora’yı bitirmiştir.Doktora Tezinin araştırmasını  ve  yazımını Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Hukuk Araştırma Enstitüsünde Prof. Dr. Dr. Peter HANAU gözetiminde gerçekleştirmiştir.

"İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçinin Başka İşte Çalışması" (Ankara 1995) çalışmasını Doçentlik Takdim Tezi olarak yayınlamış ve 1997'de Doçent, 2002'de ise Profesör olmuştur.

Yaklaşık 100 civarında makale ve çeşitli kitapları bulunmaktadır ve yayınlanmış kitaplarından bazıları şöyledir;

1475 sayılı İş Kanunu Şerhi,Ankara 2001,
4857 sayılı İş Kanunu Şerhi, C.I,C.II, 3.Bası, Ankara 2008,
İş Hukuku, 11.Bası, Ankara 2016,
Türk/Alman ve İsviçre Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000,
İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununda Kıdem Tazminatı, 2.Bası, Ankara 2010,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Altişverenlik, 2.Bası,Ankara 2013,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Ait Emsal Yargıtay Kararları, C.I, Ankara 2003,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Ait Emsal Yargıtay Kararları, C.II, Ankara 2003,
4857 Sayılı İş Kanunu’nda İdari Para Cezaları, 2.Bası, Sakarya 2005.


Prof. Dr. Süheyl BATUM

Prof. Dr. B. Süheyl Batum (06.05.1955) orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde 1975 yılında ve üniversite eğitimini 1979 yılında Paris I Üniversitesi (Panthéon-Sorbonne) Hukuk Fakültesinde tamamladı. 1980 (Mart) yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1984 yılında akademik çalışmaları çerçevesinde girdiği doktora yeterlik sınavını “pekiyi” derece ile tamamladı ve “Siyasal katılma aracı olarak referandum” konulu doktora tezi ile 1986 yılında “doktor” ünvanını aldı.

Prof. Dr. B. Süheyl Batum, 1987 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim dalında yardımcı doçentliğe yükseltildi. 1989 yılında Avrupa Konseyinden aldığı burs ile gittiği Fransa’da doçentlik tezini tamamlayarak, 1990 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk anayasal sistemine etkileri” başlıklı tezi ile doçentlik ünvanını kazandı. 1996 yılında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye” başlıklı kitabı ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesörlük kadrosuna atandı.

1995 – 1997 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Genel Sekreterliği, 1997 – 2000 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, 2000 -2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2003 – 2007 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yürüten Prof. Dr. BATUM, İstanbul, Marmara, Bahçeşehir, Bilgi, Yeditepe, Okan Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde 2010 yılına kadar başta “Anayasa Hukuku” olmak üzere değişik lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olup, 2010 yılında siyasete girmiş ve kısa bir dönem CHP Genel Sekreterliği görevinde bulunarak, 2011 -2015 yılları arasında da, TBMM’de milletvekili (Eskişehir) olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Süheyl Batum iyi derecede Fransızca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:  Anayasa Hukuku – İnsan Hakları Hukuku – Karşılaştırmalı siyasal sistemler

Doktora:  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1986
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1981
Lisans: Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1979


Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

Burcuoğlu, orta öğrenimini İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde yapmıştır. Saint-Joseph Lisesi’ni1968 yılında birincilikle bitirdikten sonra, 1969 yılında girdiği üniversite sınavlarında başarı sağlayarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptırmış, bir yıl süre ile bu fakültede dersleri izleyip birinci yıl sınavlarını verdikten sonra da, yüksek öğrenimi de Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürmüştür.
 
1973 yılında Lisans Diplomasını aldığı Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1973 – 1978 yılları arasında Eşya Hukuku bilim dalında asistanlık yapmıştır. Asistanlığı süresince Burcuoğlu, 1976 yılında Yüksek Lisans ders, sınav ve tezini tamamlamış, 1976 yılı Kasım ayında Yüksek Lisans Diplomasını almıştır. Burcuoğlu, aynı fakültede, “Les présomptions de droit attachées à la possession et leur application en droit suisse, en droit allemand et en droit turc” (İsviçre, Alman ve Türk Hukuklarında Zilyetliğe Bağlı Hak Karineleri ve Bunların Uygulaması) adlı doktora tezi ile hukuk doktoru unvan ve diplomasına hak kazanmıştır. Burcuoğlu, anılan doktora tezi ile Prix Joseph des arts ödülüne layık görülmüştür.
 
Burcuoğlu, Aralık 1978 sonunda Türkiye’ye dönmüş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1979 Şubat ayında doktor asistan olarak göreve başlamış, 1982 yılında Yardımcı Doçent, 1985 yılında Doçent ve 1993 yılında da profesör unvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı (Borçlar Hukuku dahil) çerçevesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Bununla birlikte İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de ders vermiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde ders vermektedir.
 
Burcuoğlu, 1982 yılında avukatlık ruhsatı alarak, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olmuştur ve halen de aktif olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.
 
Doktora tezinin tamamlanmasının ardından Burcuoğlu, Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler kitabının 5., 6. ve 7. basılarını sırasıyla 1985, 1988, 1993 yıllarında, Prof. Dr. Selâhattin Sulhi Tekinay, Prof. Dr. Sermet Akman ve Yrd. Doç. Dr. Atillâ Altop ile birlikte yazmıştır. Yine Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I, 5. Basının yazarlarından biridir. 1993 yılında “Yargıtay Kararları Işığında 6570 sayılı Yasa’ya Göre Kiracının Tahliye Edilmesi”, 1995 yılında “Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama” 2001 yılında ise “Kira Tesbit Davaları Uygulamasında Belli Başlı Kilometre Taşları, 2000 ve 2001 Yıllarında Kira Paralarının Belirlenmesine İlişkin 4531 Sayılı Yasa, Gerekçesi, Komisyon Görüşmeleri, Değerlendirilmesi ve Uygulaması” isimli kitapları yayımlanmıştır. Son kitabı, “Uygulama ve Öğretiden Örneklerle Özel Hukukta (Aile-Kira-Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri) Quo Vadis - Nihayet (TBK’nun Her Nedense Unutulan Hükümleri Uygulanmaya Başlandı)” 2016 yılının Şubat ayında yayımlanmıştır.
 
Kitaplarının yanı sıra, Burcuoğlu’nun geniş anlamda medeni hukukun çeşitli alanları ile ilgili olarak 60 civarında yayımlanmış eseri (bunların birçoğu Fransızca yayımlanmıştır) bulunmaktadır. Burcuoğlu, ayrıca birçok uyuşmazlıkta hakemlik yapmış; yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da gerek hakem kurulu nezdinde, gerek mahkemeler nezdinde görülmekte olan davalarda çok sayıda hukuki mütalaa sunmuş ve bu mütalaaları ile ilgili olarak, uluslar arası hakem kurulu veya yabancı mahkemeler nezdinde sözlü açıklamalarda bulunmuştur. Burcuoğlu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu tasarısının hazırlanmasında komisyon üyesi olarak 10 yıl boyunca aktif şekilde çalışmıştır. Tasarı %90 oranında korunarak kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.


Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN 

Baki İlkay Engin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1989 - 1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevliliği yapmıştır. 1993 yılında “Dernek Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi” başlıklı yüksek lisans tezini, 1999 yılında ise “Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu” başlıklı doktora tezini başarıyla savunmuştur. 2001-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmış, 2004 yılında “Yedek Mirasçılık” konulu doçentlik tezi ile doçent unvanına hak kazanmıştır. 2004 – 2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmış, Aralık 2010’da profesörlük unvanını kazanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olup Koç Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Engin, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

E-posta: engini@mef.edu.tr
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1999
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1993
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1989


Prof. Dr. İlber ORTAYLI

1947 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamladı. 1965’te Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik okudu. Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” ile doktor, 1979’da “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” çalışmasıyla da doçent oldu. 1983’te istifa etti. Viyana, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliğiyle birlikte seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16.-19. yüzyıl ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayımladı. 1989’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi bilim dalı başkanı olarak göreve başladı. Ortaylı, 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2002-2014 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi dersleri veren Ortaylı, halen bu üniversitede misafir öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etmektedir. Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Farsça dillerini bilen Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etüdleri komiteleri yönetim kurulu ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir.


Prof. Dr. Oğuz POLAT

Oğuz Polat 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalını kurdu. Aynı yıl, başkanlığını yürüttüğü Anabilim Dalında Doçent, 1995 yılında ise Profesör ünvanlarını aldı. 2000-2003 döneminde Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığını yaptı.

Begun Violence Prevention center  of Case Western Reserve Unıversity  de  2009-2012  döneminde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Şu anda 5 fakülteye tıp ,hukuk ve psikoloji bölümlerine  adli tıp , tıbbı uygulama hataları , kriminoloji ve şiddet dersleri anlatmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddeti Araştırma ve Uygulama merkezinin de direktörlüğünü yürütmektedir.

Tıbbi Uygulama hataları , şiddet ,çocuk istismarı , çocuk hakları ve adli tıp konularında  24 kitabı ve 120  makalesi bulunmaktadır. 6 bilimsel derginin de bilimsel kurulunda yer almaktadır.

Risk altındaki çocuklarla ilgili 3 derneğin başkanlığını yürütmüş ve  Birleşmiş Milletler ilk alternatif çocuk hakları raporunun baş raportörlüğünü  yapmıştır. 2015 yılından beri  İMDAT-Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği başkanlığını yürütmektedir.

E-posta: ouzpol@yahoo.com
Telefon: 05337432703

Doç. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay, lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise Galatasaray Üniversitesi’nde görmüştür. 1998 yılında Istanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını alan Altay, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na katılmıştır. Doktora araştırmalarını Almanya’da yürütmüştür. Yüksek lisans tezinin konusu “Bankaların Mali Durumunun Bozulmasının Hukukî Sonuçları”, doktora tezinin konusu  “Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler”dir. Altay, 2012 yılında “Anonim Ortaklıkta Yönetim Yetkilerinin Devri ve Sorumluluğa Etkileri” başlıklı teziyle Ticaret Hukuku alanında doçent olmuştur.

2002-2016 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yayın kurulunda yer alan Altay, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmakta; Koç Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Altay'ın Ortaklıklar Hukuku, Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku, Marka Hukuku alanlarında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Altay,  Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Doç. Dr. Demirhan Burak ÇELİK

Demirhan Burak Çelik 1976 yılında Reşadiye/Tokat'ta doğmuştur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda Ulusal Kurtuluş Savaşı Döneminde Anayasal Gelişmeler ve 1921 Anayasası konulu teziyle Yüksek Lisans’ını tamamlamış, 2011 yılında ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Yapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir İnceleme başlıklı tezi ile Galatasaray Üniversite Sosyal Bilimler Ensititüsü’nde doktor ünvanını almıştır. “Demokratik Bir Toplumda Basında Tekelleşmenin Denetimi” adlı incelemesi Tarık Zafer Tunaya Ödülü’ne (2001), yüksek lisans tezi Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’ne (2004), doktora tezi 2012 Yunus Nadi Sosyal Bilimler ve Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Demirhan Burak Çelik Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’nde Yürütme Kurulu üyesi (2006-2010), TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda uzman (2012) olarak görev yaptı. Kendisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda tam zamanlı öğretim üyesi olup, 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermektedir.

Doç. Dr. Cenker GÖKER

1978 yılında İstanbul’da doğan Doç.Dr. Cenker GÖKER, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini vergi hukuku alanında aynı fakültede tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Almanya’nın Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ve Passau Üniversitelerinde çalışmıştır. 2014 yılında “Katma Değer Vergisinin Konusu” isimli teziyle doçent olmuştur. 2013-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2014-2015 yılları arasında bir yıl süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan State Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta olan Doç.Dr. Cenker GÖKER Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları:  Vergi Hukuku, Vergi Yargılama Hukuku, Kamu Maliyesi, Kamu İhale Hukuku.

E-posta: cenkergoker@gmail.com

Doktora          : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011
Y. Lisans        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2004
Lisans             : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2001

Yrd. Doç. Dr. Halil Ali DURAL

Yard. Doç. Dr. Halil Ali Dural, Saint Benoît Fransız Lisesi’ndeki eğitimin ardından 1991-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. Mezuniyetini takiben 1995-1997 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997’den bu yana da aynı Fakülte’de Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

1998’de İstanbul Üniversitesi’nde “İcracı Sanatçıların Hakları ve Korunması” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Montpelier Üniversitesi’nde 6 ay süren araştırmalarının ardından  2005 yılında Galatasaray Üniversitesi bünyesinde “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Kilitlenmesi ve Hukuki Sonuçları” konulu teziyle doktorasını tamamladı. 2006’da yardımcı doçentiliğe atandı. Ticaret Hukuku alanında birçok makalesi bulunan Dural, çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlarda tebliğler sunmuştur. 2014/2015 akademik yılında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans dersleri verdi. Halen Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku dersleri vermektedir. Dural, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.Yrd. Doç. Dr. Erdem KILIÇ

Erdem Kılıç lisans (2002) ve yüksek lisans (2005) derecelerini Goethe Üniversitesi Frankfurt, Almanya, Ekonomi Bölümü'nden, doktora derecesini Yeditepe Üniversitesi, 2011, finansal ekonomi alanından aldı. 2011-2012 yıllarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır. Çeşitli üniversitelerin ekonomi bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Erdem Kılıç, 2014 yılından beri, MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Ekonometri, Makroekonomi

E-posta: erdem.kilic@mef.edu.tr

Tel: +90 212 395 3670


Yrd. Doç. Dr. Arndt KÜNNECKE CV

Yrd. Doç. Dr. Arndt Künnecke 22.02.1975 tarihinde Hildesheim, Almanya’da doğdu. Lisans eğitimini hukuk, siyasal bilimler ve tarih alanlarında Georg-August Üniversitesinde, Göttingen’de tamamladı. İlk doktorasını Hukuk Felsefesi alanında yaptı ve hukuk alanında doktor ünvanını aldı. İkinci doktorasını  AB ve Türkiye’deki farklı azınlık kavramları üzerine yaptı ve siyasal bilimler alanında ikinci bir doktora derecesi elde etti. Bu çalışmaları yürüttüğü sırada Hildesheim Bölge Mahkemesinde savcı olarak çalıştı. 2007 yılından beri İstanbul’da çalışmakta ve hukuk ve siyasal bilimler alanlarında ders vermektedir. İlk olarak Okan Üniversitesinde çalışmış olan Doç. Dr. Künnecke, 2014 yılından beri de MEF Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Program Koordinatörlüğü; Flipped Classroom Direktörlüğü görevlerini yürütmekte ve CELT Danışma Kurulu’nda yer almaktadır. Çeşitli Erasmus projelerine katılmış ve birçok Avrupa ülkesinde konuk öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Ders verdiği ülkelerden bazıları, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Almanya, Macaristan, İzlanda, Letonya, Litvanya, Portekiz, Romanya, İspanya ve Ukrayna’dır. Doç. Dr. Künnecke’nin araştırma alanları; Azınlık Hakları, AB Tüketici Hukuku, ve AB-Türkiye ilişkileridir. Öğretim görevliliğinin yanında danışman, gazeteci ve Alman Barosuna bağlı bir avukat olarak çalışmaktadır.

E-posta: arndt.kunnecke@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 37Yrd. Doç. Dr. Meltem Deniz GÜNER ÖZBEK


Dr.Meltem Deniz Güner-Özbek 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve avukatlık stajının ardından 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Güner-Özbek 2000 yılında Yapı Sigortalarında Teminatın Kapsamı konulu teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi almış ve aynı yıl aynı Enstitütü’de Özel Hukuk doktora programına başlamıştır. 2002 yılında doktora yeterlilik sınavında başarılı olmasının ardından 2003 yılında Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden (Amerika Birleşik Devletleri) Deniz Ticareti Hukuku alanında ikinci yüksek lisans derecesini, 2007 yılında Carriage of Dangerous Goods by Sea konulu teziyle Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden (Almanya) en yüksek onur derecesi (summa cum laude) ile doktor ünvanını almıştır.

Araştırma Alanları: Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Hava Hukuku, Taşıma Hukuku

Doktora: Hamburg Üniversitesi (Almanya), 2007

Y. Lisans: Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi (New Orleans, ABD), 2003; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, 2000

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1996

Süheyla ACAR


Süheyla Acar ODTÜ’deki ekonomi öğreniminin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans derslerini tamamladı. 1988 yılında Yıldönümü adlı senaryosu Yunus Nadi, 1989’da Saçları Öyle Güzeldi ki adlı film öyküsü Abdi İpekçi mansiyon ödüllerine değer bulundu. 1989’da Bir Çocuğa Masal öyküsüyle aldığı Yunus Nadi ödülünün ardından aynı yıl Dostluk Hüznü Paylaşmaktır adlı öykü kitabı yayınlandı. Uluslararası festivallere de katılan 1989 yapımı Bütün Kapılar Kapalıydı adlı sinema filminin senaryosuyla Ankara ve Antalya film festivallerinden En İyi Senaryo ödülleri aldı. 1993’te Ayrılıklardan Biri adlı öyküsü İtalya’da Panta Politica’da yayınlandı. 1994’te New York’a gitti ve bir yıl boyunca New York Üniversitesi’nde sinema ve televizyon dersleri aldı. 2004-2005 akademik yılı boyunca Bilgi Üniversitesi’nde, ardından çeşitli sanat merkezlerinde senaryo dersleri verdi. 2004’te Yağmurun Yedi Yüzü, 2008'de Şapkasız Yalanlar adlı romanları yayınlandı. Önceki yıllarda farklı ajanslarda metin yazarı olarak görev alan Süheyla Acar, halen serbest yazar/çevirmen olarak çalışıyor ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk, Edebiyat ve Sanat dersi veriyor.

Murat ATIL

Murat ATIL 1959 Ankara doğumludur. İstanbul teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunudur.
Üniversite 1. sınıfta TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak kuruma girmiş, 1992 yılında istifa ederek özel sektöre geçmiştir.
Kanal 6, ATV, BRT başta olmak üzere çeşitli özel kanallarda haber spikerliği ve editörlük yapmıştır.
1986  yılından bu yana seslendirme sanatçısıdır.
2000 yılından başlayarak Marmara Eğitim kurumları, Ticaret Üniversitesi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi, 35,5 Oyunculuk akademisi, İstanbul Medya Akademisi, Kariyer Akademisi gibi eğitim kurumlarının yanısıra özel ve kurumsal sözel iletişim eğitimleri vermektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Gökhan Uğur BAĞCI

Gökhan Uğur BAĞCI 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Hukuk Fakültesinden mezuniyetinden itibaren ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku alanında çalıştı. 2007 yılında Internet ve Elektronik Ticaret konularında ağırlıklı olarak çalışmaya başladı ve bu alanda uzun yıllardır devam eden bir uzmanlığın sahibi oldu.2009 yılında kurucusu olduğu B+B Hukuk Bürosu marifetiyle ülkemizin önde gelen çok sayıda Internet ve E-Ticaret şirketine danışmanlık yapmayı sürdürmektedir. 2015 yılında Elektronik Ticaret ve Internet Hukuku Derneği’ni kurdu ve hail hazırda başkanlığını yürütmektedir. TOBB E-Ticaret Meclisi üyesi olup çok sayıda sivil toplum kuruluşuna uzmanlık alanları içerisinde destek vermektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda Elektronik Ticaret Hukuku alanında dersler ve eğitimler vermiş olup 2016-2017 eğitim döneminden bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Internet ve Hukuk” dersini vermektedir.


Ebru ERKEKLİ

Ebru Erkekli, 1971 Ankara doğumludur. Lise eğitimini Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. 1988-1990 yılları arasına Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü’nde okudu.1990’da kendi isteğiyle bu bölümden ayrılarak Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazandı. 1994’te bu bölümde lisans, 1996’da da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994-1998 yılları arasında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda farklı oyunlarda oyuncu olarak görev aldı. 1998’de TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak bu kuruma spiker olarak girdi. O tarihten bugüne kadar TRT’nin radyo ve televizyonlarında, Ankara Radyosu’nda, İstanbul Radyosu ve İstanbul Televizyonu’nda (haber-program) pek çok farklı yapımın sunumunu üstlendi.

Farklı eğitim kurumlarında etkili ve güzel konuşma,sözlü iletişim,sunuculuk,oyunculuk eğitimleri verdi. 2012’de Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde  “Hukukta Güzel Konuşma” üzerine bir seminer programı verdi. 2014’de MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde açılan bir seçmeli ders olan Hukukta Güzel Konuşma derslerini vermeye başladı. Halen hem MEF Üniversitesi’ndeki eğitim çalışmalarını hem de TRT’deki spikerlik görevini sürdürmektedir.
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. 1989 yılında kurduğu ofisinde avukat ve hukuk müşaviri olarak hizmet vermeye başladı. Muhtelif Koç Holding A.Ş. şirketleri ile birlikte birçok şirkete danışman ve avukat olarak hizmet verdi. 1994 yılında AGF Garanti Sigorta ile başladığı Doğuş Grubu’nda, Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. hukuk müşavirliği görevleri icra etmekteyken 1996 yılında tam zamanlı olarak gruba katıldı. 1996 -2016 yılları arasında Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin Hukuk Müşavirliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 1999 – 2005 yılları arasında Tansaş Gıda Perakende Mağazacılık A.Ş.’nin Hukuktan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Haziran 1997 tarihinde Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi olan Garanti Portföy Yönetim A.Ş.’nin kuruluş işlemlerini gerçekleştirdi. Bu şirketin Hukuk Müşavirliğini ve son dönemde Yönetim Kurulu Üyeliğini,  Aralık 2015 yılına kadar sürdürdü.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Baş Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Sermaye Piyasası Kurulu ile belirlenmiş şirket içi komitelerin ve Doğuş Oto Pazarlama A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin icracı yönetim kurulu üyesi ve hukuk danışmanı görevini sürdürmektedir. Medya Grubunun tüm şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını” 2006 yılında,  “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansını ise 2009 yılında aldı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin disiplin komitesi başkanlığına seçilmiş, halen yeni dönemde bu komitenin üyeliğini yapmaktadır. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde altı yıldır Sermaye Piyasası Hukuku ve Rekabet Hukuku dersleri vermektedir. Sermaye Piyasası Hukuku ve Rekabet Hukuku hakkında makaleleri ve konferansları bulunmaktadır. Şirket içi eğitimler vermiştir. Bu görevlerinin yanı sıra Haziran 2017’de açtığı hukuk ofisinde serbest avukat olarak da mesleğini sürdürmektedir.  
Benan İLHANLI

Benan İlhanlı, 2001 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2008 yılında Universita per gli Stranieri di Perugia (İtalya)’da yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2008-2009 yılları arasında zorunlu askerlik hizmetini disiplin subayı olarak tamamladı. Hukuk fakültesinden mezuniyetinden itibaren yoğunluklu olarak çokuluslu şirketlere hukuk danışmanlığı veren İlhanlı özellikle şirketler hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku ve internet hukuku üzerinde çalışmaktadır. 2010 yılından bu yana B+B Hukuk Bürosu’nda ortak avukat, 2014 yılından bu yana İtalyan Dış Ticaret Merkezi’nde fikri mülkiyet uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmekte ve 2016-2017 eğitim döneminden bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “İnternet ve Hukuk” dersini vermektedir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde ve muhtelif eğitim programlarında e-ticaret, internet, şirket devralmaları ve birleşmeleri konusunda konuk olarak ders vermektedir.


Nazan MOROĞLU

Nazan Moroğlu, LL.M.
Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘‘Kadın Hukuku’’ alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Barosunda Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, halen Türkiye barolar Birliği delegesidir. ‘‘Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’’ kurucu başkanıdır. ‘‘Türk Hukukçu Kadınlar Derneği’’, ‘‘Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği’’, ‘‘İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’’, ‘‘Kadın Araştırmaları Derneği’’, ‘‘TÜSİAD Kadın Erkek Eşitliği Çalışma Grupları’’; üyesi olduğu kuruluşlardan bazılarıdır. Türkiye Aile Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Anayasa değişiklikleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk gelinler konulu projelerde yer almıştır. Kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet, Medeni Kanunun kadına dair düzenlemeleri, çocuk gelinler üzerine eserleri bulunmaktadır. 2016 yılından beri MEF Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ‘‘Kadının İnsan Hakları’’ dersini vermektedir. 


Aslı TELSEREN ÖMEROĞLU

Aslı Telseren Ömeroğlu 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin son yılında Erasmus Programı çerçevesinde Rouen Üniversitesi’nde Siyasi Tarih eğitimi almıştır. 2009-2011 yılları arasında Sorbonne Paris-Cité Paris 7 - Diderot Üniversitesi’nde Siyaset Sosyolojisi ve Felsefesi alanında yüksek lisans yapan Telseren bu süreçte 19. Yüzyıl Fransız reklam afişlerinde Doğulu kadın imgelerinin inşası üzerine çalışmıştır. Sosyoloji alanındaki doktora eğitimini “11 Eylül sonrası Toplumsal Cinsiyet ve Irk İlişkilerinin Yeniden İnşası ve Yeniden Üretilmesi: Hollywood Örneği (2001-2011)” başlıklı teziyle aynı okulda tamamlamıştır. 2013-2015 yılları arasında Paris 13 Üniversitesi’nde ve Evry-val-d’Essonne Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri veren Telseren, Sorbonne Paris-Cité Paris 7 - Diderot Üniversitesi ve Ehess’te 2015 yılından beri kurucularından olduğu NEO araştırma ekibiyle birlikte Toplumsal Cinsiyet ve Neo-oryantalizm üzerine seminer dersi düzenlemektedir. Toplumsal cinsiyet, oryantalizm, neo-oryantalizm ve temsil sosyolojisi alanlarında pek çok makalesi ve tebliği bulunan Aslı Telseren Ömeroğlu, bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Aslı Telseren Ömeroğlu MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk dersi vermektedir.

 

 

İpek ÖZEL

20 senedir Advocacy Management (Misyon / Dava Savunuculuğu), Stratejik iletişim yönetimi, Marka yönetimi, stratejik planlama, liderlik,  inovasyon  yönetimi, etnografik araştırma alanlarında lisans, ön lisans ve lisans üstü seviyelerde dersler vermektedir. 1997-2016 yılları arasında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde, 1997-2006 yılları arasında da Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmış, dönem dönem de misafir öğretim görevlisi olarak davet aldığı, İTÜ Tasarım Yönetimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültelerinde dersler vermiştir.

Akademik kariyeri yanı sıra gerek iş dünyasında gerek Uluslararası İnsan hakları örgütlerine yönelik projelerde aktif rol almaştır.  CEO ve Yönetim Kurulu seviyesinde dava ve misyon savunuculuğu, liderlik, marka yönetimi, strateji geliştirme, kurumsal iletişimi yönetme, inovasyon kültürü, kurumsal iklim geliştirme alanlarında güncel gelişmelerin teorik ve dünya çapında uygulamaların birleştiği projeleri planlamış, uygulamış  ve yönetmiştir. Etnografik araştırmacı ve yazar olarak ise yerel ve küresel projeler için stratejik karar alma yolunda  konsept,  yaşam biçimleri, tavır, inanç, eğilim ölçümleri  alanlarında araştırmaları planlamış, uygulamış ve yönetmiştir. Yönetim Kurulu ve orta kademe yöneticilerin strateji geliştirme, karar alma, stratejileri uygulama, sorun çözme süreçlerine destek olmuş, Davos, BM, World Economic Forum gibi konferans ve buluşmalarda yaptıkları sunuşlara yönelik konuşmalar ve raporlar hazırlamıştır.  


Zehra Ayla PERKTAŞ

1949 yılında Beyşehir'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun olmuş, 1971 yılında Danıştay Tetkik Hâkimliği görevine başlamış ve 1990’da Danıştay Savcılığına atanmıştır. 200 yılında  Danıştay Üyeliğine seçilmiş daha sonra Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 2007 yılında Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. Anayasa Mahkemesince 2012 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmiştir. 2014’te Anayasa Mahkemesi üyeliğinden emekli olmuştur. 2015 yılından beri MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermekte ve mesleki yaşamına avukat olarak da devam etmektedir.
Emre Akın SAİT

Emre Akın Sait, 1995 yılında Warwick Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yıl içerisinde Birleşik Krallık'taki Honourable Society of the Inner Temple'a kaydoldu. 2008 yılında King's College of London'da Avrupa Rekabet Hukuku Yüksek Lisans Diploma Programı’na katılan ve 2009 yılında diplomasını alan Sait, aynı üniversitede 2011 yılında Avrupa Rekabet Hukuku üzerine yüksek öğrenimini tamamladı ve Master of Arts unvanını aldı. West of England, Bristol Üniversitesi'nde Baro Uygulaması Eğitimi alan Sait, Temmuz 2013'te eğitimini tamamlayarak İngiltere ve Galler Barosu'na kabul edildi. Sait halihazırda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde denklik belgesi alma sürecindedir. 
 
Profesyonel kariyerine 1996 yılında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (Fiat Auto Türkiye) Avrupa Birliği'nden Sorumlu CEO Asistanı olarak başlayan Sait, 2000 yılında Fiat Auto Türkiye'nin Hukuk İşleri Müdürü olarak atandı. Kısa bir süre içerisinde Hukuk, Medya İlişkileri, Hissedar İlişkileri ve Kurumsal Yönetim departmanlarından sorumlu Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak atanan Sait, iki yıl boyunca icra komitesinde yer aldı. 
 
Emre Akın Sait şu anda otomotiv, enerji, katı atık ve savunma sanayilerinde faaliyet gösteren birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor ve Legal Hukuk Bürosu'nda danışman olarak çalışıyor. 
 
Kıbrıslı İş Adamları ve Profesyoneller Derneği (KIBİSAD) üyesi olan Emre Akın Sait'in, aynı zamanda Türkiye'de kayıtlı Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği (RESSİAD) ile Belçika'da kayıtlı olan Avrupa İletişim Yöneticileri Birliği'nde üyeliği bulunuyor. 
 

Sosyal Medya