Hukuk Fakültesi

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu

26-27 Mart 2020 tarihlerinde Maslak Kampüsümüzde “Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık” başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir.

Bu sempozyum ile, 6762 sayılı Kanun döneminden beri varlığını sürdüren ve 6102 sayılı TTK’nın da altyapısını oluşturan anonim ortaklıklar hukukuna hâkim temel ilkelerin, günümüzde anonim ortaklık yapısının vardığı nokta ile bağlantısının sorgulanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kıta Avrupası dışında yer alan hukuk sistemlerinin özellikle uygulamayı takip eden ve kolaylaştırıcı çözümler sunan hukuk politikalarının yansımalarının, ekonomi başta gelmek üzere farklı disiplinlerin anonim ortaklığı ele alış biçimlerinin ve Türk Anonim Ortaklıklar Hukuku’nun ve TTK’nın bu gelişmeler karşısındaki pozisyonunun irdelenmesi hedeflenmektedir.

Bu sorgulamayı gerçekleştirebilmek, Türk Anonim Ortaklıklar Hukuku’nun mevcut durumunu ortaya koyabilmek ve bu temelde de lege ferenda çeşitli sonuçlara varabilmek amacıyla, oturum konularının aşağıdaki şekilde başlıklandırılması planlanmaktadır:

1. Tipoloji
2. Anonim Ortaklıklar Hukukuna Hâkim İlkeler
3. Kuruluş, Ana Sözleşme, Pay Sahipleri Sözleşmeleri
4. Organlar
5. Yeniden Yapılandırma
6. Avrupa ve Anglo-Amerikan Hukuklarında Modern Gelişmeler
7. Sona Erme

Ana tema dâhilindeki bu konular dışında, ortaklıklar hukukuna dair farklı bildiri önerileri de değerlendirilecektir.

Birçok hukukçunun ve sosyal bilim insanının katılımıyla gerçekleşmesi planlanan bu toplantıya sizin de katılmanız bizi onurlandıracaktır. Katkıda bulunmayı arzu ederseniz sunmak istediğiniz bildirinin başlığını ve en fazla 4 anahtar kelime ile 300 kelimeden oluşan özetini 24 Ocak 2020 tarihine kadar ortakliklarhukuku@mef.edu.tr adresine göndermenizi rica ederiz. Her türlü sorunuz için de bize bu adresten ulaşabilirsiniz. Özetler, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilip başvuruculara 20 Şubat 2020 tarihine kadar geri dönüş sağlanacaktır. Sunulan bildirilerin, sempozyum kitabı olarak yayımlanması planlanmaktadır.

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Tolga Ayoğlu
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu
Prof. Dr. Baki İlkay Engin
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Prof. Dr. N. Füsun Nomer Ertan
Prof. Dr. Veliye Yanlı
Doç. Dr. S. Anlam Altay
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x