Hukuk Fakültesi

Ders ve Sınav Programları

Ders ve Sınav Programları

Ders ve sınav programlarını görmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

HUKUK FAKÜLTESİ 2017 - 2018 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

HUKUK FAKÜLTESİ SINAV KURALLARI


HUKUK FAKÜLTESİ 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMISınavlara hangi derslikte gireceğiniz aşağıda ilan edilecektir.


TİCARET HUKUKU
MEDENİ HUKUK
EŞYA HUKUKU
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
İDARE HUKUKU I
MEDENİ USUL HUKUKU
PUBLIC INTERNATIONAL LAW
INTRODUCTION TO LAW

LAW 136 - Advanced Legal English (A101)
LAW 122 - Legal English (A101)
LAW 125 - Introduction to EU Law (A101)
LAW 324 - Judicial Review of Administrative Actions (A101)

HUK 136 - Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (A210)
HUK 317 - İdari Yargılama Hukuku (A201)
HUK 135 - Siyasal Düşünceler Tarihi (A201)
HUK 129 - İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Denetim Sistemi (A201)
HUK 409 - İcra ve İflas Hukuku 1 (A201)
HUK 128 - Toplumsal Cinsiyet ve Hukuku (A201)
HUK 240 - Beden Dili ve Etkili İletişim (A201)
HUK 231 - İmar Hukuku (A201)

HUK 223 - Kriminalistik (A201)
HUK 230 - Kamu İhale Hukuku (A201)
HUK 321 - Rekabet Hukuku (A201)
HUK 335 - İnternet ve Hukuk (A201)

HUK 205 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1 (A101)
HUK 238 - Kadının İnsan Hakları (A101)
HUK 407 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 (A210) 
HUK 121 - Hukuk ve Sinema (A210) 
HUK 126 - Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (A210) 

LAW 422 - Mediation Implementation in Turkey and Comparison with International Models (A210)

HUK 405 - Milletlerarası Özel Hukuk 1 (C215)

HUK 309 - Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku 1 (A201)
HUK 134 - Tüm Boyutlarıyla Şiddet (A201)
HUK 227 - İnsancıl Hukuk (A201) 

HUK 403 - Miras Hukuku (A210) 
HUK 323 - Uluslararası Ceza Mahkemeleri (A210) 
HUK 333 - Mülteci Hukuku (A210) 

HUK 401 - Ceza Muhakemesi Hukuku 1 (A101)
LAW 203 - Philosophy of Law (A101)

Sosyal Medya