Hukuk Fakültesi

Nörobilim, Hukuk ve Ötesi Uluslararası Kongresi (19 - 20 Nisan 2018)

Nörobilim, Hukuk ve Ötesi Uluslararası Kongresi

Kayıt için:
https://neuroscience-law.eventbrite.com

Bildiri özetleri kitapçığı için tıklayınız

Konferans programı için tıklayınız

Gitgide önem kazanan bir çok-disiplinli bilim dalı olan nörobilim, doğa bilimleri ve toplumsal bilimler arasında var olduğu kabul edilen sınırların önemli bir bölümünü geçersiz kılıyor. Canlılarda motor hareketin ve bilişsel yetilerin ardında yatan nörobiyolojik mekanizmaları keşfetme hedefi güden nörobilim, bu çerçevede ister istemez insanın sosyal davranışlarının biyolojik temellerini de araştırıyor. Dolayısıyla, geçmişte ve günümüzde karşılaşılan her toplum türünde insanın sosyal davranışlarını düzenlemede bir araç olarak kullanılan hukuk da kaçınılmaz olarak nörobilimin ilgi alanına giriyor. “Nörohukuk” olarak adlandırılan bir alt-disiplin çerçevesinde yaklaşık yirmi yıldır hukuk ve nörobilim arasındaki ilişkiyi irdeleyen bilimsel çalışmalar yapılıyor.
 
“Hukuk, Nörobilim ve Ötesi” başlıklı konferans hukuk, nörobilim ve psikoloji disiplinleri arasındaki ilişkiyi değişik açılardan incelemeyi hedefliyor. Hukuk ve nörobilim ilişkisinin, nörobilim yöntemlerinin hukuki uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümünde kullanılabilir kılınmasını teknik açıdan mümkün kılmanın ötesine geçen bir boyutu var. Kurallı toplumsal düzen ve insanın kurala uyma davranışını açıklamak için psikoloji disiplinini de içine alan felsefi ve kuramsal yaklaşımlara ihtiyaç bulunuyor. Konferansta beş ayrı panel halinde hem hukuk ve nörobilim ilişkisinin teknik boyutu içinde kalan konular, hem de hukuk, nörobilim ve psikoloji disiplinleri arasındaki ilişkiyi kuramsal yönden inceleyen çalışmalar katılımcılar tarafından etraflıca ele alınacak.

http://acikradyo.com.tr/acik-bilinc/beyin-bilimleri-ile-hukukun-kesistigi-alan-noro-hukuk

http://acikradyo.com.tr/acik-bilinc/beyin-implantlari-ve-noro-hukukun-gelecegi  
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x