Hukuk Fakültesi

4. Derslerle Program Yeterlilikleri İlişkisi Matrisi

Derslerle Program Yeterlilikleri İlişkisi Matrisi

  0: ilişkisiz, 1: destekleyici, 2: yakından ilişkili

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HUK 103

Roma Hukuku: Genel Hükümler

2

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

HISTR 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

LAW 101

Hukuka Giriş (Introduction to Law)

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

HUK 105

Anayasa Hukuku I

1

1

1

0

1

2

0

0

0

0

2

2

HUK 107

Medeni Hukuk I: Giriş/Temel Kavramlar/Kişiler Hukuku

2

2

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

TURK 101

Türk Dili ve Edebiyatı I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ENG 101

Akademik Amaçlı İngilizce I (English for Academic Purposes I)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

ECON 114

Hukukçular için İktisat (Economics for Lawyers)

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

HISTR 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

HUK 104

Türk Hukuk Tarihi

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

1

HUK 106

Anayasa Hukuku II

1

1

1

0

1

2

0

0

0

0

2

2

HUK 108

Medeni Hukuk II: Aile Hukuku

2

2

2

1

2

2

1

0

0

0

0

0

TURK 102

Türk Dili ve Edebiyatı II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ENG 102

Akademik Amaçlı İngilizce II (English for Academic Purposes II)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

LAW 102

Kamu Hukuku (Public Law)

0

0

0

1

2

0

1

1

1

0

1

1

HUK 201

Ceza Hukuku: Genel Hükümler I

0

2

2

0

2

2

0

1

0

0

0

0

HUK 203

İdare Hukuku I

0

2

2

0

1

2

1

1

0

0

0

0

HUK 205

Borçlar Hukuku: Genel Hükümler I

1

2

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

LAW 207

Devletler Genel Hukuku I (Public Internatıonal Law II)

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

2

LAW 211

Hukuk Felsefesi (Philosophy of Law)

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

HUK 209

Roma Hukuku: Özel Hükümler

2

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

HUK 202

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

0

1

2

0

2

2

0

1

0

0

0

0

HUK 204

İdare Hukuku II

0

1

2

0

1

2

1

1

0

0

0

0

HUK 206

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

LAW 208

Devletler Genel Hukuku II (Public Internatıonal Law II)

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

2

LAW 212

Hukuk  Sosyolojisi (Sociology of Law)

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

LAW 210

İnsan Hakları Hukuku (Human Rights Law)

0

1

1

2

2

2

2

2

1

0

0

2

HUK 301

Ceza Hukuku: Özel Hükümler I

0

0

2

0

2

2

0

1

0

0

0

0

HUK 303

Borçlar Hukuku: Özel Hükümler I

1

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 305

Ticaret Hukuku I: Genel Hükümler/Ticari İşletme /Kıymetli Evrak

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 307

Eşya Hukuku I

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 309

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku I

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HUK 311

Medeni Usul Hukuku I

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

HUK 313

İdari Yargılama Hukuku

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 302

Ceza Hukuku: Özel Hükümler II

0

2

2

0

2

2

0

1

0

0

0

0

HUK 304

Borçlar Hukuku: Özel Hükümler II

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 306 

Ticaret Hukuku II: Ortaklıklar Hukuku

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 308

Eşya Hukuku II

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 310

Kamu Maliyesi v e Vergi Hukuku II

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HUK 312

Medeni Usul Hukuku II

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

HUK 401

Ceza Muhakemesi Hukuku I

0

2

2

0

2

2

0

1

0

0

0

0

HUK 403

Miras Hukuku

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 405

Devletler Özel Hukuku I

0

2

2

0

1

2

2

0

0

0

0

0

HUK 407

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 409

İcra ve İflas Hukuku I

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 411

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

0

2

2

1

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 413

Sigorta Hukuku

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 402

Ceza Muhakemesi Hukuku II

0

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

HUK 412

Adli Tıp

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

HUK 406

Devletler Özel Hukuku II

0

2

2

0

1

2

2

0

0

0

0

2

HUK 404

Deniz Ticaret Hukuku

0

2

2

0

1

2

1

0

0

0

0

1

HUK 408

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

HUK 410

İcra ve İflas Hukuku II

0

2

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

                           
 

SEÇMELİ DERSLER

                       

LAW 121

Methodology of Law (Hukuk Metodolojisi)

2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

DROIT 121  

Fransız Hukukuna Giriş 

1

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

DIR 121

İtalyan Hukukuna Giriş

1

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

JUR 122    

Avusturya Hukukuna Giriş

1

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

JUR 123

İsviçre Hukukuna Giriş

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

1

2

LAW 122

 Legal English (Hukuk İngilizcesi)

1

0

0

0

1

0

1

0

2

1

0

2

LAW 123

Introduction to English Law (İngiliz Hukukuna Giriş)

1

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

LAW 124

Introduction to American Law (Amerikan Hukukuna Giriş)

1

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

JUR  121

Alman Hukukuna Giriş

1

0

0

0

2

0

2

2

1

0

1

2

JUR 124

Legal German (Hukuk Almancası)

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

2

LAW 125

Introduction to EU Law(AB Hukukuna Giriş)

1

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

LAW 126

 Comparative Constitutional Law (Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku)

0

0

0

0

2

1

2

0

1

0

1

2

LAW 127

Legal Sources and Research Training (Hukuk Kaynakları ve Araştırma Eğitimi)

1

2

2

1

2

2

1

0

1

2

2

2

LAW  128

 Law and Religion in Europe (Avrupa’da Hukuk ve Din)

0

0

0

1

1

0

2

0

1

0

2

2

LAW 221

Comparative Administrative Law (Karşılaştırmalı İdare Hukuku)

0

0

0

0

2

2

2

0

1

0

1

2

LAW 222

 Comparative Criminal Law (Karşılaştırmalı Ceza Hukuku)

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

1

2

LAW 223

Law of the European Union

0

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

LAW 224

Law of International Organizations

0

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

2

LAW 225

Preparation for Mootcourts and International Projects  (Farazi Mahkeme ve Uluslararası Projelere Hazırlanma)

1

2

2

0

2

2

2

2

1

1

0

2

LAW 227

Administrative Law (İdare Hukuku)

0

0

0

0

2

2

2

0

1

0

1

2

LAW 234 

Structure and Law of European Union

0

2

2

2

0

1

0

0

1

0

0

2

LAW 321

EU Consumer Law (AB Tüketici Hukuku)

0

1

0

0

2

2

2

0

1

0

1

2

LAW 322

 International Environmental Law (Uluslararası Çevre Hukuku)

0

1

0

0

2

2

2

0

1

0

1

2

LAW 323

Islamic Law and the Modern World (İslam Hukuku ve Modern Dünya)

0

0

0

1

2

0

2

0

1

0

1

2

LAW 324

Judicial Review of Administrative Actions (İdari İşlemlerin yargısal Denetimi)

0

0

0

0

2

2

2

0

1

0

1

2

LAW 325

European Administrative Law (Avrupa İdare Hukuku)

0

0

0

0

2

2

2

0

1

0

1

2

LAW 326

Comparative Judicial Review of Administrative Actions (İdari İşlemlerin Karşılaştırmalı Yargısal Denetimi)

0

0

0

0

2

2

2

0

1

0

1

2

HUK 121

Hukuk ve Sinema

1

0

0

1

2

0

1

1

0

1

1

0

HUK 122

 Hukuk Mesleğinde Güzel Konuşma Sanatı

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

HUK 123

Hukuk, Edebiyat ve Sanat

1

0

0

1

0

0

1

1

0

2

1

0

HUK 124

Siyaset Bilimi

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

HUK 125

Genel Hukuk Tarihi

1

0

0

1

2

0

2

0

0

0

2

2

HUK 126

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

0

2

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

HUK 127

Osmanlı Anayasal Gelişmeleri

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

HUK 128

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

0

0

0

2

1

2

2

2

0

0

2

0

HUK 129

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Denetim Sistemi

0

2

0

1

1

2

2

2

0

0

1

2

HUK 221

Çocuk Hukuku

0

0

0

1

1

2

2

2

0

0

1

0

HUK 222

Biyoetik ve Hukuk

0

0

0

2

1

2

2

2

0

0

1

0

HUK 223

Kriminalistik

0

0

0

0

1

2

2

1

0

0

1

0

HUK 224

Kriminoloji

0

0

0

0

1

2

2

1

0

0

1

0

HUK 225

Basın Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

1

0

0

1

0

HUK 226

Sosyal Koruma Hukuku

0

0

0

2

1

2

2

2

0

1

1

0

HUK 227

 İnsancıl Hukuk

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

1

2

HUK 228

Avrupa İdare Hukuku

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

2

HUK 229

Uluslararası İdare Hukuku

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

2

HUK 230

 Kamu İhale Hukuku

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

0

HUK 231

 İmar Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

HUK 232

Çevre Hukuku

0

0

0

1

1

2

2

2

0

0

1

0

HUK 233

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

1

0

HUK 321 

Rekabet Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

HUK 322

Uluslararası Vergi Hukuku

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

2

HUK 323

Uluslararası Ceza Mahkemeleri

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

1

2

HUK 324

İsimsiz Sözleşmeler

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

HUK 326

Tüketici Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

HUK 327

Taşıma Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

HUK 328

Dernekler Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

HUK 329

Uluslararası Satım Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

HUK 421

Farazi Mahkeme

1

1

2

0

1

2

2

2

0

1

1

0

HUK 422

Hukuk Kliniği

1

1

2

0

1

2

2

2

0

1

1

0

HUK 423

Deniz İş Hukuku

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

0

HUK 424

Sivil Havacılık Hukuku

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

0

HUK 425

Noterlik ve Avukatlık Hukuku

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

HUK 426

Ceza İnfaz Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

HUK 428

Spor Hukuku

0

0

0

1

1

2

2

2

0

0

2

0

HUK 429

Sağlık Hukuku

0

0

0

1

1

2

2

2

0

0

1

0

HUK 430

Enerji Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

2

0

HUK 431

 Uluslararası Tahkim

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

2

2

HUK 432

Bilişim Hukuku

0

 

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

HUK 433

Banka Hukuku

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

POLS 121

Comparative Political Systems (Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler)

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

POLS 122

 History of Political Thought (Siyasal Düşüncenin Tarihi)

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

POLS 123  

Democratic Theories (Demokrasi Teorileri)

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

2

0

POLS 124

World Politics in the 20th Century (20. Yüzyıl’da Dünya Politikası)

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

POLS 125

 Introduction to Political Science (Siyaset Bilimine Giriş)

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

  

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x