Hukuk Fakültesi

5. TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 
 
 
MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TYYÇ Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) BİLGİ Kuramsal - Olgusal 1-Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar. X       X   X         X
2-Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir. X                      
3-Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.   X X                   
4-Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.           X X          
BECERİLER- Bilişsel -Uygulamalı 1-Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir. X   X                  
2-Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.     X     X X          
3-Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.     X   X X X          
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.               X        
2-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.               X        
Öğrenme Yetkinliği 1-Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.   X X                  
2-Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.           X            
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.                   X    
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.             X X        
2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.       X       X     X  
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                 X      
4-Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                 X      
Alana Özgü Yetkinlik 1-Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa'nın Başlangıç’ında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.                     X  
2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.       X X              
3-Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.   X X   X X            
4-Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiştir; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.         X X X         X
 
 
 

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x