Hukuk Fakültesi

Hukuk Klinikleri

HUKUK KLİNİKLERİ

İstanbul Barosu ve Mef Üniversitesi Arasında Hukuk Klinikleri Konulu İş Birliği Protokolü için tıklayınız

Genel Bilgi

Hukuk klinikleri, hukuk fakültesi öğrencilerini hukuk uygulamasına hazırlayan, aktif öğrenmeye dayalı bir modeldir. Modern çağın uygulamaya yönelik öğretim teknikleri arasında hukuk eğitimi bakımından son derece elverişli olan, etkili ve faydalı bir yöntemdir. Bu yöntem aracılığıyla hukuk fakültesi öğrencilerinin interaktif bir şekilde öğrenim faaliyetine katılması ve yaparak öğrenmesi hedeflenmektedir.

2016-2017 Akademik Güz Döneminde ilk defa açılan Hukuk Kliniği dersi bugüne kadar düzenli bir şekilde her dönem açılmış ve uygulamaya yönelik hukuk eğitiminde süreklilik sağlanmıştır.

2018-2019 Akademik Bahar Dönemine kadar olan süreçte MEF Hukuk Kliniği kapsamında belirli bir formasyondan geçirilen MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, MEF Okulları Hukuk Kliniği Kulübü öğrencilerine medeni hukuk, borçlar hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku vb. alanlara ilişkin hukuki bilgiler vermiş ve lise öğrencilerinin hukuk okur yazarlığı kazanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır.

2018-2019 Akademik Bahar Döneminden itibaren, dersin kapsamı genişletilerek, hukuk klinikleri çeşitlendirilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Barosu ile işbirliği anlaşması yapılarak sürekli ve gelişen bir hukuk klinikleri sistemi kurulmuştur. Klinik çalışmalarının yürütülmesi sırasında Baro komisyonları, sivil toplum kuruluşları ve arabuluculuk merkezlerinin de desteği alınmaktadır. Önceki dönemlerde lise öğrencilerine ders verilerek gerçekleştirilen gündelik hayatta hukuk kliniğinin yanı sıra, Hukuk Kliniği dersi içerisine, öğrencilerin İstanbul Barosu’nun görevlendireceği avukatların gözetiminde yapacakları gerçek vaka çalışması ve müvekkil görüşmelerine yönelik pro bono hukuk kliniği, kanuni düzenlemelerdeki aksaklıklara yönelik önergeler oluşturacakları yasama kliniği, avukatların danışmanlığında her türlü hukuki yazışma konusunda uygulamalı olarak eğitim verecek adli yazışma kliniği ve canlandırma kliniği de dahil edilmiştir.

Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği

Hukuk Klinikleri özelinde faaliyet gösteren “sokak klinikleri”, hukuk ihtisası olmayan  kişilere, hâlihazırda hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından temel hukuki bilgilerin aktarılması etkinlikleridir.

Yurtdışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde değişik örneklerine rastlanan bu faaliyet kapsamında; öğrenciler, sivil toplum kuruluşları üye ve gönülleri ve farklı alanlarda ihtisas sahibi olan bireyler; interaktif bir biçimde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katılarak hukuki bilgi edinmektedirler. Verilen dersler, özellikle günlük hayatta karşılaşılan hukuki problemlere dair sosyolojik bulguları ve bu problemlerin çözümüne yönelik hukuki çareleri içermektedir. Bu kapsamda bilhassa aile hukuku, kişisel verilerin korunması, hayvan hakları hukuku, internet hukuku gibi güncel alanlarda katılımcılar bilinçlendirilmektedir. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.

Pro Bono Hukuk Kliniği

Pro Bono Hukuk Kliniğinin amacı, adalete erişimde güçlük sağlayan bireylerin, avukatlık hizmetine ücretsiz olarak erişimlerinin sağlanmasına ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersi alan öğrencilerin, toplum yararına davaların takibi ve çözümünde yer alarak mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır. Pro bono çalışmaları için gönüllü olanlar arasından İstanbul Barosu’nun görevlendirmesiyle belirlenen avukatlar, MEF Üniversitesi Pro Bono Hukuk Kliniğinde görev alan öğrenciler ile eşleştirilerek, avukatların pro bono dava ve danışmanlık dosyalarını, öğrenciler ile birlikte takip etmesi sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, İstanbul Barosu’nun yönlendireceği gönüllü arabulucuların yanında ve onların gözetiminde, arabulucu yardımcısı olarak da faaliyet göstermektedir. MEF Üniversitesi Pro Bono Hukuk Kliniğince verilecek dava ve danışmanlık hizmetleri ile her türlü faaliyetin; insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, hayvan hakları, tüketici hakları gibi alanlarla ilgili olması esastır. Klinik tarafından kabul edilen başvuruların hukuki süreçleri, kazanç elde etme amacı taşımadan, gönüllü olarak ve avukatlık meslek kurallarına uygun bir şekilde yerine getirilmektedir. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.

Yasama Kliniği

Yasama Kliniğinin amacı, öğrencilerin mevzuatta yer alan belirli düzenlemeleri inceleyerek, düzenlemede yer alan hukuki sorunları tespit etmeleri ve bu sorunları gidermeye yönelik tasarılar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeleri suretiyle öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır. Yasama Kliniği çalışmaları için İstanbul Barosu tarafından yönlendirilecek olan gönüllü avukatlar, MEF Üniversitesi Yasama Kliniğinde görev alan öğrencilerden oluşan takımlar ile eşleştirilerek, avukatların çalışma sürecinde öğrencilere destek olmaları sağlanmaktadır. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.

Adli Yazışma Kliniği

Adli Yazışma Kliniğinin amacı, öğrencilere her türlü hukuki belgenin ve gerekçenin nasıl yazılacağı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesi suretiyle öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır. Bu kapsamda, Adli Yazışma Kliniği çalışmaları için İstanbul Barosu’nun yönlendireceği avukatların desteğiyle öğrenciler, uygulamalı bir şekilde adli yazışma eğitimi alacaklardır. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.

Canlandırma Kliniği

Canlandırma Kliniğinin amacı, öğrencilerin farazi dava yarışmalarına ve/veya arabuluculuk simülasyonuna katılmalarını sağlayarak öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır. Canlandırma Kliniği bünyesinde yer alan farazi dava yarışmaları çalışmaları için İstanbul Barosu tarafından belirlenen gönüllü avukatlar, MEF Üniversitesi Canlandırma Kliniğinde görev alan öğrencilerden oluşan takımlar ile eşleştirilecek ve öğrencilere dilekçelerin hazırlanması ve sözlü sunum çalışmalarında destek olacaklardır. Canlandırma Kliniği bünyesinde yer alan arabuluculuk simülasyonu çalışmaları için ise İstanbul Barosu tarafından yönlendirilecek olan gönüllü arabulucular, arabuluculuk faaliyetine ilişkin yapılacak olan canlandırmalar konusunda öğrencilere destek olacaklardır. Klinik çerçevesinde faaliyet gösteren öğrenciler, 2 AKTS değerinde bir seçimlik ders olan Hukuk Kliniği dersi kapsamında çalışmalarını yürütürler.

- Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Yarışması, 1994 yılından beri Viyana’da düzenlenmekte olup uluslararası alanda en kapsamlı ve en prestijli farazi dava yarışmalarından biridir. Yarışmaya her yıl ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa’nın en prestijli Hukuk Fakülteleri başta olmak üzere 70 ülkeden yaklaşık 300 Hukuk Fakültesi takımı ile 2.000’e yakın öğrenci ve 1.000’e yakın profesör ve uygulamacı hakemlik yapmak üzere katılmaktadır.

Vis Uluslararası Ticari Tahkim Yarışması’nın amacı CISG ve uluslararası ticari tahkim konularında geleceğin hukukçularını yetiştirmek ve onların bu çalışmalarını desteklemektir. Bu bağlamda çeşitli ülkelerden öğrencilerin katılımıyla uluslararası bir ticari uyuşmazlığa ilişkin olarak yapılan farazi bir tahkim yargılaması gerçekleştirilmektedir.

Vis Uluslararası Ticari Tahkim Yarışmasına Üniversitemizi temsilen katılacak takım üyeleri, her dönem 4 AKTS değerinde ve İngilizce olarak yürütülen LAW 231 Moot Court and Preparation of International Projects I ve LAW 232 Moot Court and Preparation of International Projects II dersleri kapsamında çalışmalarını yürütmektedirler.

Staj Kliniği

Staj Kliniğinin amacı, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2 AKTS’lik “Staj” seçmeli dersini alan öğrencilerin yaz stajı yapabilecekleri Adli Yardım Bürosu merkez ve şubelerine ve İstanbul Barosu’na kayıtlı gönüllü avukatlara yönlendirilmesi suretiyle; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine katkı sunmaktır.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x